:(( Thông báo buồn

=(( cái Đứa này này =( nó vừa chuyển nhà xong và bị nương nương cắt mạng chuẩn bị thi c3 cuối hè :(( cho nên xin lỗi mọi người nhiều.  Trong tg này sẽ cố gắng hoàn thành bộ xuyên việt :v khi nào có mạng là đăng thôi.  :v hết rồi :(( tạm biệt.